Chkoun El Ra2is 26/01/2017: Neji  & Bouchoucha en voyage par avion

Chkoun El Ra2is 06/04/2017: le repas chinois mène Neji vers l’urgence

Chkoun El Ra2is 16/02/2017: Bouchoucha en voyage de travail au Golf